بخش تحلیل فرهنگسرا در فروشگاه معماری آرچینا شامل مقالات و تصاویر و ویدیوهای تحلیلی در رابطه با فرهنگسرا یا مجتمع های فرهنگی است.