این بخش حاوی مطالبی جالب و آموزنده در رابطه با زندگی نامه معماران معروف معاصر و غیر معاصر است که بصورت کامل گردآوری شده است.