59,000 تومان

پروژه طرح ۴ : بیمارستان ۶۴ تختخوابی همراه با تمام  نقشه های معماری و سه بعدی های حرفه ای داخلی و خارجی بنا

59,000 تومان

پروژه معماری بیمارستان برای طرح ۴ به صورت کامل ؛ شامل تمامی شیت های معماری به صورت فایل اتوکد ، سه بعدی حرفه ای و پوستر این مجموعه