59,000 تومان

پایان نامه ترمینال مسافربری به صورت کامل شامل شیت های معماری از جمله سایت پلان ، پلان های معماری مبلمان شده ، برش ها ، نماها و سه بعدی حرفه ای ترمینال می باشد .

پروژه معماری ترمینال و فرودگاه

پایان نامه کارشناسی ایستگاه قطار [تضمین کیفیت]

69,000 تومان

پایان نامه کارشناسی ایستگاه قطار به صورت کامل همراه با تمامی شیت های معماری ، سه بعدی حرفه ای و پوستر

49,000 تومان

پروژه فوق العاده پایانه مسافربری شامل شیت های معماری از قبیل پلان ها ، نما ها ، برش ها ، سایت پلان و لند اسکیپ ، سه بعدی حرفه ای و پوستر می باشد .

69,000 تومان

پروژه فوق العاده حرفه ای فرودگاه ؛ شامل نقشه های معماری ، سه بعدی حرفه ای و کانسپت طراحی. شیت کلی این مجموعه آماده و قابل چاپ است.