در حال نمایش یک نتیجه

رساله مجتمع اقامتی نمایشگاهی با رویکرد باغ ایرانی

35.000 تومان
در رساله مجتمع اقامتی نمایشگاهی با رویکرد باغ ایرانی، تاریخچه و اقلیم منطقه مورد نظر به دقت مورد مطالعه قرار گرفته و دارای موضوع چند عملکردی است که بصورت ویژه و بدون مطالب تکراری ارائه شده است.