39,000 تومان

این مجموعه کامل بوده و حاوی تمامی پلان های معماری، برش ها، نما ها و سه بعدی حرفه ای است.