شهر الکترونیک یا شهر دیجیتال در وبسایت معماری آرچینا حاوی بهترین اطلاعات و مقالات در زمینه استفاده شهری از فناوری های نوین الکترونیکی به منظور افزایش امنیت و راحتی شهروندان و تسریع در انجام کارها است.