7,500 تومان

در پاورپوینت معماری : باغ های ایرانی ، به شناخت پیشینه تاریخی باغ در ایران ، شیوه های باغ آرایی ، انواع باغ ایرانی و انواع فضاهای ساخته شده در باغ  ایرانی می پردازیم . باغ فین کاشان و باغ دولت آباد یزد را نیز ، به طور کامل توصیف می کنیم .