9,900 تومان

در پاورپوینت معرفی و تحلیل ترمینال به معرفی و بررسی معماری ترمینال TWA ، ترمینال صفه اصفهان ، ترمینال بیهقی تهران و ... می پردازیم. ریزفضاها و اصول طراحی آنها را به همراه تصاویر مربوطه برای شما عزیزان بیان می‌کنیم .