دانلود رساله کلینیک درمانی ( رساله کامل درمانگاه )

39.000 تومان

رساله کلینیک درمانی شامل شناخت كلي بيمارستان، بررسي بستر و اقليم سایت ، تقسيم‌بندي كلي مناطق بيمارستان ، بررسي نمونه های موردی ، معماري داخلي بيمارستان و …

توضیحات

همراهان همیشگی سایت آرچینا در این پست رساله کلینیک درمانی در قالب فایل word در 7 فصل و 244 صفحه برای استفاده شما عزیزان تنظیم شده است.

شناخت كلي بيمارستان ، بررسي بستر و اقليم سایت مورنظر ، تقسيم‌بندي كلي مناطق مختلف بيمارستان (مبانی نظری و استانداردهای کلی) ، بررسي نمونه های موردی ، معماري داخلي بيمارستان و … اهم مطالب ارائه شده در این رساله طراحی درمانگاه ( کلینیک درمانی ) می باشند.

” پزشكي يكي از پرسابقه‌ ترين نهادهاي اجتماعي و فرهنگي است كه به علت پيوستگي و قرابت آن با حيات انساني از پديده هايي است كه انسان به طور مستقيم با آن در تماس مي‌باشد تاريخ بيمارستان با تاريخ پزشكي در هم آميخته است و در حقيقت رشد و پيشرفت بيمارستان متأثر از پيشرفت و توسعه روز افزون دانش و تكنولوژي پزشكي است.

دانلود رساله کلینیک درمانی

علم پزشكي به صورت بخشي از نياز انسان و تمايل او به بقا سابقه‌اي بس طولاني دارد. مدارك تاريخي نشان مي‌دهد كه تحولات مربوط به امر پزشكي در بابل 6000 سال قبل يعني 4000 سال پيش از يونان آغاز گشته است.

تعريف بيمارستان

رساله طراحی درمانگاه ( رساله کامل کلینیک ) : بيمارستان مهمترين واحد ارائه دهنده خدمات درماني است و بنا به تعريفي كه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي بدست مي‌دهد :

« بيمارستان واحدي است كه حداقل 15 تخت با تجهيزات و خدمات پزشكي لازم و حداقل دو بخش داخلي و جراحي همراه با گروه متخصص مي‌باشد ».

بيمارستان در حقيقت محيطي است كه در آن هم به تازه‌هاي علم پزشكي و تكنولوژي معماري توجه شده باشد و مايه تسلي و امنيت بيماران باشد، اين همان محيطي است كه معماران براي رسيدن به آن كوشش مي‌كنند.

دانلود رساله طراحی درمانگاه

اصول اساسي تشكيلات بيمارستاني در رساله کامل درمانگاه

اين اصول رساله کلینیک درمانی را مي‌توان به صورت زير دسته بندي كرد:

 • استقلال كامل بخش ها و المانهاي عملکردی ساده
 • تعيين مسيرهاي پاك و ناپاك و آلوده
 • تعيين قسمت‌هاي بستري نسبت به نوع جنسيت و سن بيماران
 • جلوگيري از به وجود آمدن تقاطع ترافيك و مخلوط شدن ترافيكهاي اصلي بيمارستان

تيپولوژي بيمارستان به طور كلي به سه دسته قابل تفكيك است:

1- سيستم پاويلون

2- سيستم متراكم

3- سيستم مخلوط

خصوصيات معماري بیمارستان

نكته اصلي در رسيدن به كمال معماري ، طراحي عملي فضاهاست به طوري كه اهداف كلينيكي برنامه‌ها را هدايت كرده و متخصصين درماني را قادر سازد تا وظايف خود را به طور كارآمد انجام دهند.

موارد زير كه بعضي از آنها كمتر محسوس بوده و اندازه گيري‌شان مشكل است ما را در رسيدن به اين هدف ياري مي‌كند:

 • مقياس : حجم ، ارتفاع سقف‌ها، تجمع عوامل افقي يا عمودي
 • ارتباط بين فضاهاي داخلي و خارجي
 • استفاده از مصالح: جنس، شكل، رنگ
 • آكوستيك
 • نورپردازي رساله کامل درمانگاه
 • سيركولاسيون مشخص و واضح
 • تنوع 

رساله کلینیک درمانی : مواردي كه موجب ايجاد محيط مناسب براي بيماران مي‌شود :

– نور طبيعي منظره و تهويه طبيعي

– ابعاد پنجره‌ها

– مكان پنجره‌ها

– جلوگيري از تابش آفتاب

– نوع بازشوي پنجره‌ها

– دما، رطوبت و تهويه مكانيكي

– بهداشت محيط و كنترل عفونت

– ايمني

– صداي مطلوب و نامطلوب

– تسهيلات آسايش و ايمني بيماران

– رنگ و فضاي معماري

– تسهيلات و فضاهاي مورد نياز پزشكان و پرستاران در بخش‌هاي بستري “

آنچه در بالا خواندید قسمتی از ” کامل ترین رساله کلینیک درمانی ” می باشد که برای شما عزیزان آماده کرده ایم .

کامل ترین رساله کلینیک

مقدمه

توجيه طرح رساله کامل کلینیک

تعيين پروژه

روش تحقيق رساله کامل درمانگاه

 

 • فصل اول رساله کامل درمانگاه : شناخت كلي بيمارستان

 بخش اول : تعاريف

1-1-  تاريخچه خدمات بيمارستاني

1-2- تعريف بيمارستان

1-3- تقسيم‌بندي بيمارستان

1-3-1- بيمارستان عمومي

1-3-2- بيمارستانهاي تخصصي رساله طراحی درمانگاه

1-4- سطوح بيمارستانها

1-4-1- بيمارستان ناحيه‌اي

1-4-2- بيمارستان منطقه‌اي غير آموزشي

1-4-3- بيمارستان‌هاي منطقه‌اي آموزشي

1-4-4- بيمارستان قطبي آموزشي

1-4-5- بيمارستان كشوري

1-5- مساحت و اندازة بيمارستان

1-6- سرانه تخت در بيمارستانها

1-7- اصول اساسي تشكيلات بيمارستاني

بخش دوم : فرم كلي ساختمان بيمارستان

1-8- فرم كلي ساختمان بيمارستان از نظر ارتفاع

1-9- تيپولوژي بيمارستان

1-9-1- سيستم پاويلون

1-9-2- سيستم متراكم

1-9-3- سيستم مخلوط

1-9-4- تعدادي از گونه‌هاي مختلف بيمارستان

بخش سوم : توسعه استراتژيك طراحي مدرن

1-11- برنامه‌هاي فضاهاي بيمارستاني

1-12- توسعة استراتژيك طراحي مدرن

1-13- انواع طرحهاي استراتژيك

1-13-1- نمونه‌هاي عمودي فرمهاي ساختماني

1-13-2- نمونه‌هاي افقي فرمهاي ساختماني

 

 • فصل دوم رساله کامل کلینیک : بررسي بستر و اقليم تهران

2-1- توصیف شهر تهران

2-1-1-سیر تحول کاربری خدمات درمانی

2-1-2-گسترده شهر تهران والگوی ساختاری

2-1-3- موقعيت استقرار شهر وبستر طبیعی آن

2-1-4- عوارض ارتفاعی

2-1-5- زلزله

2-1-6- اقلیم رساله کامل درمانگاه

2-1-7- آفتاب گیری و کنترل تابش

2-2- معرفی منطقه یک رساله کلینیک درمانی

2-2-1- مشخصات جغرافیایی منطقه یک

2-2-2- ویژگی های سیاسی و اجتماعی منطقه

2-2-3- چشم انداز توسعه منطقه یک

2-3-شرح محدوده ولنجک

2-3-1-حمل ونقل عمومی

2-3-2-مراکز خرید

2-3-3-اماکن مهم رساله کامل کلینیک

2-3-4-مراکز تفریحی ورزشی

2-3-5-شهبه بانک ها در ولنجک

2-4-دسترسی ها

2-5-موقعیت و مساحت

 

 • فصل سوم رساله کلینیک : تقسيم‌بندي كلي مناطق مختلف بيمارستان

بخش اول : راهنماي برنامه ريزي و طراحي معماري بخش‌هاي بستري

3-1 شرايط مناسب محيط بيمار

3-2- مواردي كه موجب ايجاد محيط مناسب براي بيماران مي‌شود

3-3- نور طبيعي منظره و تهويه طبيعي

3-3-1- ابعاد پنجره‌ها

3-3-2- مكان پنجره‌ها

3-3-3- جلوگيري از تابش آفتاب

3-3-4- نوع بازشوي پنجره‌ها

3-4- نور مصنوعي در اتاق‌هاي بستري

3-5- دما، رطوبت و تهويه مكانيكي

3-5-1- كنترل دما و رطوبت

3-5-2- تهويه مكانيكي

3-6- بهداشت محيط و كنترل عفونت

3-7- ايمني

3-8- صداي مطلوب و نامطلوب

3-8-1- تعريف رساله کامل درمانگاه

3-8-2- صداي نامطلوب

3-9- تسهيلات آسايش و ايمني بيماران

3-9-1- تعداد تخت‌هاي اتاق‌هاي بستري در بخش‌ بستري جراحي

3-9-2-  فاصله تخت‌هاي بستري

3-9-3- امكانات تخت‌‌هاي بستري

3-9-4- سيستم احضار پرستار و اينتركام

3-9-5- امكان گوش دادن به راديو، انتخاب كانال تلويزيون

3-9-6- دستگيره‌هاي حفاظتي در حمام‌ها و سرويس‌هاي بهداشتي

3-9-7- سرويس بهداشتي معلولان

3-9-8- شيشه و توري پنجره‌ها رساله طراحی درمانگاه

3-9-9- پرده

3-9-10- تلفن رساله کامل کلینیک

3-9-11- گنجه لباس بيماران

3-9-12- يخچال

3-9-13- دستشويي

3-9-14- گازهاي طبي

3-9-15- اتاق روز بيماران

3-10- رنگ و فضاي معماري

3-10-1- فضاي معماري

3-10-2- رنگ

3-11- تسهيلات و فضاهاي مورد نياز پزشكان و پرستاران در بخش‌هاي بستري

3-11-1- تسهيلات و فضاهاي مورد نياز پرستاران

3-12- ارتباط بخش‌هاي بستري جراحي و بيمارستان

3-12-1- تركيب بندي بخش‌هاي بستري جراحي

3-12-2- همجواري حداقل دو بخش بستري

3-12-3- ظرفيت يك بخش بستري داخلي/ جراحي

3-12-4- جهت نورگيري بخش‌هاي بستري

3-12-5- گسترش آينده رساله کلینیک درمانی

3-12-6- ارتباط بخش‌هاي بستري با ساير بخش‌هاي بيمارستان

3-13- روابط فضاهاي داخلي بخش‌هاي بستري جراحي

3-13-1- انتخاب مدول شبكه ستون‌هاي سازه ساختمان

3-13-2- مكان ايستگاه پرستاري

3-13-3- گروه بندي بيماران بر حسب شدت بيماري، شرايط بيماري و خصوصيات رواني

3-13-4- ظرفيت بخش و مكان اتاق‌هاي آن در رابطه با ايستگاه پرستاري

3-14- عملكرد فضاهاي بخش‌هاي بستري داخلي/ جراحي

3-14-1- فضاهاي بيمار خواب

3-14-2- اتاق بستري يك تختخوابي

3-14-3- مشخصات مشترك اتاق‌هاي بستري و تجهيزات آن‌ها

3-14-4- فضاهاي پشتيباني داخل بخش بستري

3-15- نقشه اتاق بستري يك تختخوابي

3-16- مشخصات نقشه اتاق كار كثيف در كليه سطوح بيمارستان‌ها

3-17- مشخصات نقشه اتاق جمع آوري كثيف در كليه سطوح بيمارستان‌ها

3-18- اتاق نظافت رساله کامل کلینیک

3-19- مشخصات نقشه اتاق معاينه و درمان در بيمارستان

3-20- دوش‌ و توالت و دستشويي معلولان در تمام سطوح بيمارستان‌ها

3-21- ايستگاه پرستاري

3-22- بخش بستری مراقبت های ویژه C.C.U.- I.C.U.

بخش دوم : بخش جراحي

3-23- سازماندهي بخش جراحي

3-23-1- بخش جراحي

3-23-2- اطاقهاي جراحي

3-23-3- فضاهاي مشترك

3-24- بخش جراحي

3-24-1- تيم جراحي شامل

3-24-2- وسايل اتاق عمل

3-25- فضاهاي داخلي بخش جراحي

3-25-1- تعداد اتاق‌هاي عمل

3-25-2- مساحت‌هاي مورد نياز قسمتهاي مختلف بخش جراحي

3-26- تجهيزات رساله کامل کلینیک

3-26-1- تجهيزات و وسايل اتاق عمل

3-26-2- وسايل اتاق بهبودي

3-26-3-خطرات انفجار

3-26-4- اندازه اتاق عمل رساله کلینیک درمانی

بخش سوم : اورژانس و بیماران سرپایی

3-27-1- اورژانس

3-27-2- ورودي اورژانس

3-28- درمانگاه رساله طراحی درمانگاه

3-28-1-تقسيم‌بندي فضاهاي درمانگاه

3-28-2-فضاهاي كلينيكي تيپ

3-28-3-انواع درمانگاه رساله کامل درمانگاه

 2-28-3-1-كلينيك جراحي عمومي

 3-28-3-5- جراحي پلاستیک

3-28-3-6-امراض پوستی

3-28-4- سيركولاسيون‌هاي اصلي درمانگاه

3-28-5- رابطه درمانگاه و بيمارستان

3-28-6- تزريقات

2-28-7- پانسمان

2-28-8- داروخانه

بخش چهارم : تشخیص و درمان

3-29-  بخش معاينات و معالجات مشترك

3-29-1- آزمايشگاه باليني

3-29-2-  راديولوژي

3-29-4- بخش تسهيلات تشخيص

بخش پنجم : اداری و خدمات و پشتیبانی

3-30-  بايگاني

3-30-1- فضاهاي عمومي

3-31- تسهيلات جنبي

3-32- بخش خدمات و تداركات

3-32-1- ساختمان خدمات

3-32-2- تغذيه

3-32-4- رختشويخانه

3-32-5- استريليزاسيون مركزي

3-32-6- انبارها

3-32-7- تسهيلات كاركنان

 

 • فصل چهارم رساله طراحی درمانگاه : نمونه های بیمارستان

4-1- نمونه بیمارستان رجین استیت هلند

4-2-  بیمارستان قزوین

 

 • فصل پنجم رساله طراحی کلینیک : معماري داخلي بيمارستان

بخش اول :

5-1- رنگ، فرم، فضا

5-1-1- بوجود آوردن يك فضاي بهبودي بخش

5-1-2- فوائد تعالي و تكامل

5-1-3-  كارايي و فشارهاي محيط

5-1-4- درهم آميختن معماري و طراحي داخلي

بخش دوم :

5-2- خصوصيات معماري رساله کامل کلینیک

5-2-1- عوامل محيطي

5-2-2- اهميت زيست شناختي نور

5-2-3- فوائد نور كامل (حاوي همه طول موج‌ها)

5-3- رنگ رساله کامل درمانگاه

5-3-1- چگونه مي‌توان از رنگ استفاده نمود

5-3-2- رنگ و تأثير آن در درك فضا

5-3-3- استفاده‌هاي عملي از روانشناسي رنگ

5-4- لابي

5-5- تسهيلات غذاخوري براي ملاقات كنندگان و پزشكان

5-5-1- اتاق استراحت بيماران و ملاقات كنندگان

5-6- اتاق بيماران

5-6-1- محدوديت و انزوا

5-6-2- طرح اتاق

5-6-3- وسائل رفاهي و تزئيني

 

 • فصل ششم رساله طراحی درمانگاه : تهيه و تنظيم برنامه فيزيكي

6-1- جدول برنامه فیزیکی

 

 • فصل هفتم رساله معماری کلینیک : معرفي طرح

بخش اول: تحلیل سایت

7-1- تحلیل سایت رساله کلینیک درمانی

7-1-1- دلایل انتخاب سایت پروژه

7-1-2- دسترسي ها به سايت رساله طراحی درمانگاه

بخش دوم : اقلیم در طراحی

7-2- جهت گیری و فرم ساختمان

7-3- جدار ساختمان و تبادل حرارتی

7-4- جهت دادن به بدنه ساختمان برای استفاده از نسیم دریا و باد مطلوب

 • منابع و مأخذ

دیگر محصولات مربوط به کلینیک و بخش های درمانی در وبسایت آرچینا:

پروژه کلینیک درمانی [کاملترین و زیباترین طراحی معماری درمانگاه]

دانلود پروژه معماری بیمارستان 64 تختخوابی [پروژه طرح 4]

پاورپوینت تحلیل حوزه های بیمارستان

پروژه کامل طراحی بیمارستان مغز و اعصاب (اتوکد-3d-رویت)

دانلود پروژه معماری بیمارستان برای طرح 4 بصورت کامل

https://archina.ir/?p=3250

نقد و بررسی‌ها

 1. علی

  سلام…سایت خیلی جالبی دارین…
  یه سوال!
  رساله درمانگاه یعنی چی؟

  • مدیریت آرچینا

   در رساله درمانگاه به توضیح و تشریح بیمارستان و بخش های آن پرداخته میشود. این توضیحات میتواند شامل تاریخچه و مواردی همچون دلیل ساخت و بررسی طراحی معماری بنای مورد نظر باشد.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *